Paul Kersten: v o o r p a g i n a

Paul Kersten

De rode draad in mijn carrière is het willen realiseren van samenwerking, zowel tussen mensen als tussen organisaties. Daarbij maak ik gebruik van moderne technieken èn van diplomatie, creativiteit en visie.

Organisatieadviseur ['90-'93] ~ Mijn carrière begint bij een bedrijfskundig adviesbureau en softwarehuis. Ik leer het adviesvak, ontwikkel mijn schrijftalent en raak ervaren in software ontwikkeling.

Ondernemer in samenwerking voor bedrijven ['94-'01] ~ Met een Canadese studiegenoot begin ik een coproductie met IBM voor de ontwikkeling van een online samenwerkingsplatform voor het bedrijfsleven. Het resulteert o.a. in de Europese vertegenwoordiging van de Canadese branchevereniging CATA. Daarnaast zorg ik voor de organisatorische implementaties van digitale samenwerking middels e-business, CMS, DMS en WFM. Bovendien verzorg ik enkele administraties en ontwikkel ik websites.

Citymanager ['02-'07] ~ In mijn woonplaats Roermond word ik citymanager, een spilfunctie tussen gemeente, ondernemers, bewoners en bezoekers. Er moet met beperkte middelen veel bereikt worden. De organisatiegraad groeit van 15% naar 75%, citymarketing wordt ontwikkeld, evenementen ondersteund en overleg structuren opgezet. Mijn motto: verweven en beleven.

Directeur en adviseur economisch overheidsbeleid ['08-'11] ~ Het adviesgebied gemeentefinanciën binnen het advies- en detacheringbureau Telengy vergt een kwalitatieve impuls om binnen het stramien van het bedrijf te komen en de juiste groei in te zetten. Mijn directievoering hiervan richt ik op deze transitie en op een nieuwe marktpositionering. De directievoering combineer ik met adviesopdrachten bij gemeenten op economisch beleid, met als expertises: citymanagement, bedrijventerreinen, bedrijvencontact, vastgoed en citymarketing.

Senior adviseur ruimtelijke economie ['11-12] ~ Ik maak de overstap naar adviesbureau BRO om me volledig te kunnen richten op advisering op ruimtelijk economisch vlak. De combinatie bij BRO met ruimtelijk juristen en stedebouwkundigen is ijzersterk. Mijn focus ligt op bedrijventerreinen, herontwikkeling en economische visies.

Beleidsadviseur economische zaken ['12-'13] ~ Ik verruil Boxtel voor Weert om als beleidsadviseur economische zaken aan de slag te gaan bij Gemeente Weert. Mijn focus ligt op de regionale samenwerking in GOML verband, bedrijventerreinen en algemeen economisch beleid.

Kwartiermaker Samenwerking Midden-Limburg ['14-nu] ~ De regionale samenwerking in GOML verband moet na zes jaar gereorganiseerd worden. Als kwartiermaker bereid ik de nieuwe netwerkorganisatie SML voor die de gebiedsontwikkeling van Midden-Limburg in goede banen moet leiden, in goede afstemming met Keyport 2020, de regionale Brainport 2020 organisatie.

© Paul Kersten ~ Geactualiseerd: 10 november 2014