COPr Implementatie
COPr:   Inleiding    Voortgang    Organisatie   
Promotie
Aanbod
Evenementen
Ruimtelijke uitstraling
Bereikbaar
Leefbaar en veilig
Organisatie

COPr Implementatie Citycentrum Veldhoven

Het Centrum Ontwikkelings Programma (COPr) wordt via 7 thema's geïmplementeerd. De thema's zijn op deze site beschreven aan de hand van het doel, het actuele stappenplan, toelichting op de stappen en de relevante actiepunten van het COPr. We hebben voor ieder thema een bestuurlijk trekker verantwoordelijk gemaakt voor de voortgang en de thema's vullen elkaar aan. Samen zorgen we voor een sterk en aantrekkelijk Citycentrum Veldhoven.

De zeven thema's treft u onderstaand aan. Voor informatie over een thema klikt u op het pictogram links en daarna kiest u bovenaan de pagina op de tekstlink voor de specifieke informatie.

Promotie Aanbod Evenementen Ruimtelijke uitstraling Bereikbaar Leefbaar en veilig Organisatie


© Stichting Stuurgroep Centrum